ทัวร์โรงงาน |NINGBO SURE PAPER CO., LTD

โรงงาน

IMG_4128
IMG_4129

การผลิต

การผลิต (1)
การผลิต (2)
การผลิต (3)
การผลิต (4)
การผลิต (5)
การผลิต (6)
การผลิต (7)
การผลิต (8)

การทดสอบคุณภาพ

การทดสอบคุณภาพ (1)
การทดสอบคุณภาพ (2)
การทดสอบคุณภาพ (3)
การทดสอบคุณภาพ (4)
การทดสอบคุณภาพ (5)
การทดสอบคุณภาพ (6)

เวิร์คช็อป

พื้นที่จัดเก็บ

สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าสำเร็จรูป (1)
สินค้าสำเร็จรูป (2)
21 (4)
21 (5)

วัตถุดิบ