ทัวร์โรงงาน

โรงงาน

IMG_4128
IMG_4129

การผลิต

Production (1)
Production (2)
Production (3)
Production (4)
Production (5)
Production (6)
Production (7)
Production (8)

การทดสอบคุณภาพ

Quality Testing (1)
Quality Testing (2)
Quality Testing (3)
Quality Testing (4)
Quality Testing (5)
Quality Testing (6)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Finished Product (1)
Finished Product (2)
21 (4)
21 (5)

วัตถุดิบ